Workshop for 250 medarbejdere i Middelfart Kommune

Fra bæredygtig ambition til konkret handling

BærDet afholdt den 1. februar 2024 en stor workshop for 250 medarbejdere på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen i Middelfart Kommune, fra ledelse til drift. Temaet var: “Hvordan kan vi samarbejde om bæredygtighed?”

Det var en fantastisk dag og forvaltningen har allerede igangsat flere handlinger og initiativer på baggrund af indsigterne fra denne:

  • I Teknisk serviceteam har man afholdt en fælles workshop for alle serviceledere og medarbejdere der er blevet inddraget i at være med til at finde løsninger på nogle af de opgaver der skal arbejdes med.
  • Ledelsen arbejder med at formulere bæredygtighedsmål for hver af deres enheder.
  • Man er gået i gang med at formulere et oplæg til nogle klare statements, om hvad bæredygtighed betyder for forvaltningen. 
  • Der er ved at blive udarbejdet et koncept for et nyhedsbrev på film – og en masse andet.

Forløbet af dagen
I BærDet sætter vi kreativiteten og fællesskabet i spil i de workshops vi afholder. 

Det var også vores tilgang på denne dag, hvor der blev samskabt på tværs af afdelingerne.

Der blev noteret, tegnet, klippet og klistret. Lavet drømmebilleder, snakket udfordringer og muligheder samt skabt idéer med fokus på bæredygtighed

Idéerne blev omsat til tegnede skitser af helsides artikler, der kommunikerede, hvad man havde opnået i fremtiden, og hvordan man havde samarbejdet om det.

Derudover blev der skrevet en bæredygtighedssang til lejligheden, hvor vi “sang dagen”. Inspireret af de australske aboriginere, der kan synge vejen igennem et landskab.

Resultatet af dagen
Det er imponerende at se resultaterne fra den fælles arbejdsdag og at man allerede er begyndt at handle på dem som opsummeret i starten af denne case-beskrivelse. 

Dette er endnu et godt eksempel på, hvordan inddragelse, samarbejde og at der skabes engagement og medejerskab på tværs af organisationen, kan være med til at accelerere arbejdet med bæredygtighed og få ting til at ske. 

Ledelsen kan sætte en retning og forventes at understøtte udviklingen, men det er i de daglige opgaver fra teori til praksis, at ambitionerne realiseres.

Vi tilbyder

Få hjælp på bæredygtighedsrejsen

Handlingsfællesskaber

Vi skaber partnerskaber for handling og faciliterer samarbejde, vidensdeling og sparring, på tværs af sektorer; systemer, siloer og værdikæder.

Oplæg og undervisning

Bliv klogere på de centrale elementer og håndtag i den bæredygtige omstilling. Både gennem oplæg, handlingsorienterede forløb, kurser og undervisning.

Workshops

Vi hjælper med at engagere hele organisationen omkring den bæredygtige omstilling gennem udvikling og facilitering af workshops og forløb der er med til at skabe medejerskab, engagement, viden, overblik og konkrete resultater.

Udvikling

Få hjælp til at udvikle og implementere konkrete bæredygtige strategier og løsninger der skaber både social, miljømæssig og økonomisk værdi.