Prisvindende opmærksomhedskampagne på børneafdelingen Kolding Sygehus

Vinder af Region Syddanmarks Arbejdsmiljøpris i 2012

Af Kim Aagaard Holm, medstifter af BærDet

“Tak for tiden” er en bevidsthedskampagne omkring afbrydelser og forstyrrelser til Børneafdelingen på Kolding Sygehus i samarbejde med Designskolen Kolding og INVIA.

Kampagnen var resultatet af en både fælles og individuel proces, med omfattende research, observationer, interviews og workshops med både personale og pårørende på afdelingen.

Det indbefattede bl.a. en workshop, hvor personalet lavede handskedukker baseret på selvoplevede situationer. Disse udspillede de derefter med handskedukkerne som rolleindehavere, hvilke blev optaget på video.

Når man laver en bevidsthedskampagne er det i virkeligheden en kulturændring man er ude efter ligesom arbejdet med bæredygtighed i øvrigt. Og en sådan er umiddelbart vanskelig at opnå. I hvert fald via traditionel kommunikation.

“…kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand for opmærk- somhed” (Hamran, 1994).

Dvs, det er ikke nok at “overbevise”, man skal involvere, engagere og gøre ens budskab meningsfuldt og vedkommende for modtagergruppen. Det er vigtigt de selv er med til at få og tage ejerskab på både proces, løsninger og kommunikationen af disse.

Handskedukkeidéen til Børneafdelingen på Kolding Sygehus, tog udgangspunkt i at et af kriterierne for kampagnen var, at det skulle være i børnehøjde. Men brugen af dukkekarakterer gav også den fordel at man via disse kunne tale om måske lidt besværlige emner. Ved at være med til at udvikle karaktererne fik personalet desuden medejerskab til dem brugt i kampagnen.

Denne tilgang var her tillige inspireret af Augusto Boal, brasiliansk teatermand, forfatter og politiker. Han var af den holdning at traditionelt teater undertrykker tilskueren, at man i højere grad skal involvere dem – gøre dem til “Spect-actors” istedetfor “Spectators”.

Han kaldte dette “Theater of the Opressed”. En videreudvikling af disse tanker “Forum theater”, indebar f.eks. at lade indbyggerne i en fattig og undertrykt landsby være med til foreslå løsninger på en problemstilling fremstillet af skuespillerne på scenen. Boal mente at “only the oppressed are able to free the oppressed”.

På samme måde er det også vigtigt at inddrage hele organisationen i arbejdet med bæredygtighed. Ikke mindst medarbejderne der oftest er tættest på de praktiske både udfordringer og muligheder, igennem deres daglige arbejde.

Kampagnen blev meget positivt modtaget på afdelingen, og resulterede i afdelingen vandt Region Syddanmarks Arbejdsmiljøpris det år.

Vi tilbyder

Få hjælp på bæredygtighedsrejsen

Handlingsfællesskaber

Vi skaber partnerskaber for handling og faciliterer samarbejde, vidensdeling og sparring, på tværs af sektorer; systemer, siloer og værdikæder.

Oplæg og undervisning

Bliv klogere på de centrale elementer og håndtag i den bæredygtige omstilling. Både gennem oplæg, handlingsorienterede forløb, kurser og undervisning.

Workshops

Vi hjælper med at engagere hele organisationen omkring den bæredygtige omstilling gennem udvikling og facilitering af workshops og forløb der er med til at skabe medejerskab, engagement, viden, overblik og konkrete resultater.

Udvikling

Få hjælp til at udvikle og implementere konkrete bæredygtige strategier og løsninger der skaber både social, miljømæssig og økonomisk værdi.