Medarbejderworkshop Gram Equipment

Bliv den bedste virksomhed i verden – FOR verden

Gram Equipment har forpligtet sig til arbejdet med deres ESGer og udvalgte Verdensmål. 

I marts 2023 lød startskuddet til involvering af Gram Equipments medarbejdere i deres bæredygtighedsstrategi, og det har været en stor succes.

Som en del af dette hjalp BærDet dem med at udvikle og faciltere en workshop, hvor medarbejderne bidrog med udviklingen og prioriteringen af hundredvis af idéer til hvordan Gram Equipment kan udmønte deres bæredygtigshedsstrategi. Både i form af hverdagshandlinger og hvordan ambitionerne kan sættes i spil ift. deres produkter, kunder og leverandører. 

For som virksomhed kan vi gøre nok så meget, men værdikæden står for omkring ti gange så meget udledning af CO2 som vi selv gør, så det er vigtigt også at have fokus på dette.

Det allervigtigste er dog at forpligte sig, give medejerskab og at handle. Hvilket Gram Equipment i den grad er bannerfører for. 

Efter workshoppen afholdt virksomheden det samme forløb online med 90 deltagere, samt på deres fabrik i Tyrkiet med 60 tilmeldte. Hvorved over halvdelen af virksomhedens medarbejdere kom igennem forløbet på bare tre uger.

Vi er i BærDet stolte over at kunne bidrage til processen og ikke mindst, at vi i Kolding Kommune har virksomheder som Gram Equipment der handler som de gør på den bæredygtige omstilling.

For det er ikke nok at være den bedste virksomhed i verden – vi skal alle også være de bedste FOR verden.

Er jeres virksomhed også klar til det, så hjælper BærDet jer gerne på rejsen.

Vi tilbyder

Få hjælp på bæredygtighedsrejsen

Handlingsfællesskaber

Vi skaber partnerskaber for handling og faciliterer samarbejde, vidensdeling og sparring, på tværs af sektorer; systemer, siloer og værdikæder.

Oplæg og undervisning

Bliv klogere på de centrale elementer og håndtag i den bæredygtige omstilling. Både gennem oplæg, handlingsorienterede forløb, kurser og undervisning.

Workshops

Vi hjælper med at engagere hele organisationen omkring den bæredygtige omstilling gennem udvikling og facilitering af workshops og forløb der er med til at skabe medejerskab, engagement, viden, overblik og konkrete resultater.

Udvikling

Få hjælp til at udvikle og implementere konkrete bæredygtige strategier og løsninger der skaber både social, miljømæssig og økonomisk værdi.