Fra P-plads til Milepælepark og helende arkitektur Kolding Sundhedscenter

Nomineret til Kolding Kommunes DesignePris

Af Kim Aagaard Holm, medstifter af BærDet

Milepæleparken er et rekreativt område ved det Kolding Sygehus og Sundhedscenter Kolding. Med Marielundtrappen og parken er der blandt andet skabt en forbindelse imellem Marielundskoven på den ene side og Skovvangen på den anden.

Udover de grønne oaser af græs og skov og de steder området allerede har at byde på, er der etableret en række ”Milepæle”. De er specielt designet til at fungere som træningsmuligheder for Sundhedscentret og områdets andre institutioner. Samt de indbyder alle andre til at få en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Lege, træne, lære eller bare slappe af.

Milepæleparken, har med sine nye faciliteter ved Sundhedscenter Kolding har sat nye rammer og standarder for rehabilitering udendørs. 

Milepæleparken er skabt i et tværfagligt samarbejde mellem Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Socialpsykiatrien og Sygehus Lillebælt, som en del af et OPI, Offentlig- og Privat Innovationsprojekt.

Projektet er resultatet af en samskabende designproces, der ud over de nævnte også involverede flere af områdets andre beboere.

Jeg stod for design og facilitering af processen, workshops og udviklingen af navn, identitet og kommunikation, i et tæt samarbejde med Kolding Kommune og Elverdal der udvikler udendørs aktivitetsområder. Samt “I-made-this” fra Kolding, der stod for endelige grafiske arbejde og udtryk.

Se filmen, processen og resultatet

Projektet indeholdt også en del to, hvor gårdrummet imellem Sundhedscentrets bygninger blev udviklet omkring en central funktionel skulptur skabt af lyskunstner Viera Collaro.

Det er fantastisk at se hvordan området er blevet aktiveret. Ikke kun af dets institutioner, men også mange andre der falder forbi. Et af de vigtigste greb i processen var at redefinere omgivelserne, fra p-plads til park. Ikke kun bygge nyt. Men i lige så høj grad åbne op for og pege på de kvaliteter der findes i forvejen.

Projektet er et lysende på hvad helhedstænkning og tværfagligt samarbejde kan gøre for at understøtte menneskelig trivsel i pagt med et områdes øvrige funktioner og natur.

Vi tilbyder

Få hjælp på bæredygtighedsrejsen

Handlingsfællesskaber

Vi skaber partnerskaber for handling og faciliterer samarbejde, vidensdeling og sparring, på tværs af sektorer; systemer, siloer og værdikæder.

Oplæg og undervisning

Bliv klogere på de centrale elementer og håndtag i den bæredygtige omstilling. Både gennem oplæg, handlingsorienterede forløb, kurser og undervisning.

Workshops

Vi hjælper med at engagere hele organisationen omkring den bæredygtige omstilling gennem udvikling og facilitering af workshops og forløb der er med til at skabe medejerskab, engagement, viden, overblik og konkrete resultater.

Udvikling

Få hjælp til at udvikle og implementere konkrete bæredygtige strategier og løsninger der skaber både social, miljømæssig og økonomisk værdi.