Bæredygtighedsværktøj til Kolding Kommune

“Sammen designer vi livet bæredygtigt – og skaber fremtidens bæredygtige samfund!”

Det er navnet på bæredygtighedsværktøjet BærDet har udviklet sammen med Kolding Kommune, der skal være med til at implementere kommunens bæredygtigheds strategi blandt deres over 7500 ansatte. 

Vi hjælper også gerne med at tilpasse værktøjet til andre bæredygtighedstrategi og indsatser.

Se og download værktøjet her

Sådan fungerer det

    • Handlingsværktøjet er en guide og et værktøj til en proces, der hjælper med at kortlægge potentialer for at arbejde mere bæredygtigt med de daglige arbejdsopgaver, og hvordan man kan komme i gang med at sætte dem i spil.
    • Det består af et omslag og tre dele, der på en enkel måde understøtter at kunne arbejde kreativt og systematisk med udviklingen og realiseringen af disse potentialer.
    • Det italesætter begrebet bæredygtighed og Kolding Kommunes oversættelse af FNs 17 verdensmål til Kommunens seks indsatsområder.
    • Det kan både anvendes individuelt, i teams og i afdelinger eller sammen med samarbejdspartnere og leverandører.
    • Værktøjet er skabt igennem en designproces, der har strakt sig over cirka fem måneder og har involveret både ledelse og medarbejdere. Design er et af de tre ben vi står på i BærDet, sammen med systemisk innovation og samarbejde.

Effekt

Bæredygtighedsværktøjet har allerede kastet konkrete idéer, løsninger og handlinger af sig. Bl.a.i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor det har understøttet medarbejderne i at identificere bæredygtige tiltag i hverdagen, hvilket har resulteret i en “Guide til bæredygtig adfærd”.

Det er Mette Rahbek Eriksen, der forestår implementeringen og anvendelsen af værktøjet i forvaltningen. Mette fortæller, at hendes oplevelse med værktøjet næsten var magisk på den workshop, hun forestod, og som nu har resulteret i guiden.

 ”Vi fik overraskende mange bæredygtige tiltag ud af workshoppen. Det er et virkelig brugbart redskab, vi står med, fordi medarbejderne medvirker til at identificere de bæredygtige tiltag, og det bliver tydeligt for den enkelte medarbejder, hvordan vi indtænker bæredygtighed i vores opgaver.”

Vil I høre mere om værktøjet, eller mangler i hjælpe til jeres bæredygtighedsstrategi.

Så kontakt os her

Værktøjet er udviklet igennem designtænkning og handling. Samt principperne baserer sig på kendte designmetoder, Handlemod-modellen og systemisk innovation. Den stærkeste løftestang for forandring er skabelsen af et nyt mindset og at turde sætte sig nye ambitiøse mål.

Vi tilbyder

Få hjælp på bæredygtighedsrejsen

Handlingsfællesskaber

Vi skaber partnerskaber for handling og faciliterer samarbejde, vidensdeling og sparring, på tværs af sektorer; systemer, siloer og værdikæder.

Oplæg og undervisning

Bliv klogere på de centrale elementer og håndtag i den bæredygtige omstilling. Både gennem oplæg, handlingsorienterede forløb, kurser og undervisning.

Workshops

Vi hjælper med at engagere hele organisationen omkring den bæredygtige omstilling gennem udvikling og facilitering af workshops og forløb der er med til at skabe medejerskab, engagement, viden, overblik og konkrete resultater.

Udvikling

Få hjælp til at udvikle og implementere konkrete bæredygtige strategier og løsninger der skaber både social, miljømæssig og økonomisk værdi.